MPC589.com

Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

Le macchie solari

L’andru ggiornu c’era ‘n sole che spaccava le pietre e… co’ Zzichicchiu e
mmi’ moje… stavamo sotto casa mia a mmagnacce ‘n cocommeru
pe’ rrinfrescacce ‘n bo’. Era ccucì ssugosu che… pe’ qquantu so’ statu ‘ttentu
‘n bo’ de sbrodolamentu l’evo fattu… e mmi moje…
A Lunardi’… te sì mmacchiatu tuttu quantu… e mmagna più ccarmu!...
Subbitu Zzichicchiu è ‘ntervinutu e… A ppropositu… lo sapete che ssu lo Sole… ‘stu periodu… ce sta ‘n saccu de muvimentu?... Se vvidissi se qquante macchie solari che cce stanno?... J’ho fattu… Se vede che sse sbrodola pure issu!
Ma che stai a ddi’ Lunardi’... mesà che lo Sole t’ha datu su la capoccia!...
Devi sape’ che ppe’ le perturbazzioni magnetiche… se formono su lo Sole
tante chiazze… cinque seicento gradi più ffredde de lu spiazzu ‘ntornu…
ch’è de cinque seimila gradi… co’ ‘llu contrastu quelle parono nere!…
Aho capimoce… ‘nternamente a lo Sole so’ ssempre mijoni de gradi!...

A Zzichi’… mo’ m’hai ‘ncuriusitu… vòjo vedelle!… So’ annatu a ppija’ lu bbinoculu miu ‘stronommicu... l’ho piazzatu e stevo pe’ gguardacce quanno me tt’arriva
‘na bbotta tra capu e ccollu che ppe’ ppocu no’ mm’ha fattu ‘ncastra’
le palle de l’occhi su l’oculari de lu bbinoculu… Ma che tte sì ‘mpacitu Lunardi’… te voli ceca’?... Non t’aricordi quanno co’ ‘na lente e lo Sole ce bbrucevamo la carta?... Co’ lu bbinoculu tòcca mettece llà ddavanti ‘n filtru adattu pe’ pprotegge l’occhi!... Che tte pozzi guastatte Zzichi’... se cche bbòtta!
Me s’è ‘rrosciata tutta la faccia… mo’ filtru o non filtru… vedo tuttu niru… 
vedrai se cche mmòre che mme vengono!
 ...
Mi’ moje me tt’ha datu ‘n’occhiata e… A Lunardi’… ‘n t’éo vistu mai ccucì turbolentu… mo’ co’ ‘lla faccia roscia e ‘lle chiazze scure… me pari lo Sole… vero Zzichi’?... ???


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved