MPC589.com
Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

Equinozzi e Ssostizzi

 

 

Lu pomeriggiu de lu 13 Dicembre stavamo a ggioca’ a ttressette co’ lu mortu... zitti zzitti...
da ‘llu spilorciu de Zzichicchiu... co’ lu riscallamentu spentu e cco’ ‘na lucetta che pareva da sta’
llà lu cimiteru. Quanno a ‘n certu puntu j’ho fattu... giustu pe’ rrompe lu ghiacciu che... ss’era formatu anche su l’alitu... pe’ lu friddu che cc’era llì dentro... Brrr... ammappelu quantu s’è ffattu scuru...
 ‘n ce se vede mancu a ddi’ àmmene!
... Come se nn’ésse capitu la ‘ntifona... issu me tt’ha rispostu tuttu sibbillinu...... Fino a lu sostizziu è ssempre peggio! Sicuru d’avellu cordu ‘n fallu... j’ho ‘rfattu...
A Zzichi’!... Me sa che tte stai sbajanno... oggi è Ssanta Lucia... lu ggiornu più ccortu che cce sia!
ì.. M’ha guardatu co’n’aria de sufficienza e... Devi sape’... m’ha spiegatu... che dda quanno
Papa Gregoriu... lu 1582... a qquilli che sso’ annati a ddormi’ lu 4 de ottobre... l’ha fatti sveja’
lu giornu dopo dicennoje ch’era lu 15, Santa Lucia... che sse cumbina sempre de lu tredici,
non è ppiù lu giornu più ccortu... e ’llu proverbiu ce sta solu pe’ ffa’ rima! Dopo de allora le giornate proseguono a ‘ccorciasse fino a lu sostizziu de ’nvernu ch’è lu ventunu de dicembre
e poi s’allungono de novu fino a lu sostizziu d’estate... ch’è lu ventunu de giugnu
...
E ppo’ m’ha dittu che cce stanno anche le mezze misure... tantu de giornu e... tantu de notte...
quelle però... so’ lu ‘quinozziu de primavera... lu 21 de marzo... e lu ‘quinozziu de autunnu...
lu 23 settembre. Datu che sso’ come San Tommasu... pe’ èsse cunvintu volevo prima accertamme... me so’ ffattu spiega’ ‘n che momentu de lu giornu potevo ‘ncumincia’ a cconta’ l’ore de chiaru
e de scuru. M’ha dittu da lo spunta’ a lo spari’ de lo Sole... cucì ‘n ce cchiappi lu crepusculu.
Quillu che steva a ggioca’ co’ nnoi... a ‘n certu puntu cià fattu... A mme pare chiaru che qqui
è tuttu scuru! A Zzichi’... ne sai una più de lu ddiavulu... però è mmejo che smettemo de ggioca’
e seguitamo quanno è passatu ‘stu sostizziu. Io ciò ffriddu... ‘stu luscu e bruscu me fa vede’
lucciole pe lanterne! Scusame tantu... ma io ‘n so’ èsse tantu sibbillinu! C’emo da sta’ tantu tempu
a lu scuru quanno ce porteranno là ll’alberi pizzuti... e ppo’ so’ ddu’ vorde che mme scòrdo
da ‘ccusa’ ‘na napoletana... ce l’eva lu mortu e non m’ete dittu gnente! Brrr... accenni ‘sta luce va’... che cce n’annamo! Sennò invece che a ttre ssette co’ lu mortu... giocate solu voi due...
ma co’ lu mortu veru!

 


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved