MPC589.com
Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

Le Nove e Supernove

 


 

Io, Zichicchiu e ‘n andru amicu semo annati su li Prati de Stroncone a ffa’ ‘na camminata
pe’ sgranchicce le gamme e ossiggenacce ‘n bo’ li pormoni. L’aria era frizzantina,
ma noi co’ lu muvimentu ch’emo fattu eravamo tutti accallati e cce semo fermati a ‘rpija’ fiatu vicinu
a ‘n brancu de vacche che stevono a ppascola’. Appena sdrajatu ho fattu…
Ciò li fettoni che mme vanno a ffocu… mesà che sso’ le scarpe che sso’ nnòve
… e l’amicu miu,
che lu chiamamo Erpiù perché la robba mejo ce l’ha sempre essu, me tt’ha rispostu…
Se le scarpe tue so’ nnòve le mie so’ ssupernòve...
Zichicchiu che cce stéa a ssinti’…cià dittu…
E scommetto che quarcunu cià pure ‘n bellu bbucu neru ggiù sotto?
... Io j’ho fattu…
Ciài azzeccatu… ma come hai fattu a vvedejelu?
... E Issu… Me pare che stete a pparla’
come ‘n libbru de ‘stronomia… dovete sape’ che le Nòve so’ stelle che stanno pe’ ffini’…
come le scarpe tue Lunardi’… e ‘na parte de esse esplode co’ ‘na certa violenza aumentanno
e ppo’ diminuenno lu luccichìo… e le Supernòve so’ quelle che a ‘n certu puntu te sbottano
co’ ‘n’energia che mmancu pe’ l’anticammera de lu cervellu ve potete ‘mmaggina’…
e tuttu lu materiale de la stella se spanne pe’ lu spazziu co’ ‘n’onda d’urtu che tte scombussola
tuttu quantu… e quillu che tt’armane po’ èsse anche ‘n bucu neru… ‘n bucu che tte ‘gnotte tuttu quantu!… Pe’ ffurtuna che cce stanno lontanu sinnò tutta ‘sta meravija che c’emo ‘ntornu...
co’ ‘ll’impattu va a carte quarantottu!
... A Zzichi’… a Erpiù co’ li fettoni che je se concallano
e tutta ‘lla pressione de lu gasse che je se forma dentro ‘lle supernòve… sa che scoppiu!?
Pe’ ffurtuna che lu bucu neru essu ce l’ha già ‘ncorporatu… cucì armeno ce sta ‘n bo’ de sfiatu
e ppe’ salvacce… po’ darsi che cce basterà arparacce dietro ‘lle vacche.

 


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved