MPC589.com
Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

L'orbite 'llittiche

 


 

L’andra sera su lu luscu e bbruscu... co’ Zzichicchiu... ‘nvece che su ppe’ li Prati...
giustu pe’ ccambia’ ‘n bo’... semo annati su ppe’ Colle dell’Oru do’ ‘n tempu c’erono li bbonvecchi.
 Ce semo fermati... dicemo pe’ ccasu... in un postu ‘n do’ ce steva ‘n gruppittu de bbelle bbardasce assettate su ‘na panchina ‘n mezzu a ‘n pratu. Vistu che lu postu a ssede' era ‘ccupatu...
ce semo missi a ccammina’ su ‘nu stradone che ggirava tuttu ‘ntornu... e gguardanno lu cielu
t’emo vistu ‘nu spettaculu... A Zzichi’... che sso’ ‘lle ddu’ stelle tantu luminose che ppare stanno appiccicate?... Ma quelle non so’ stelle ... m’ha fattu... so’ ddu’ pianeti... Giove e Venere...
‘gni tantu a fforza de ggira’ attornu a lo Sole se cumbinono ccucì
... Ma senti ‘n bo’... l’andra vorda
no’ mm’éi dittu che l’astri... pe’ inerzia... da quanno so’ stati missi ‘n muvimentu vanno sempre dritti?
... A Lunardi’... se tte ricordi bbene... io t’evo dittu... vanno dritti finché non ce sta quarcunu
che je rompe le scatole... e quistu quarcunu pe’ lli ddu’ pianeti... è ppropiu lo Sole... cucì ggrossu che ppe’ gravitazzione l’attira tutti... anche lu nostru. Ciò rifrettutu ‘n bo’ e ppo’ j’ho fattu
...
E allora perché non je cascamo addossu?
... M’ha guardatu ‘n bo’ titubbante... come pe’ ddimme
non so’ se pòi capi’ quello che tte stò a ddi’ e... Te parerà stranu... co’ la velocità che ciànno
pe’ inerzia vanno dritti... ma pe’ ggravitazzione è ccome se ‘gni momentu je cascono addossu...
non so’ se hai capitu!?
... ???... Te stò a ddi’che ppe’ ‘lli pianeti... ‘ll’orbite ‘llittiche che ciànno
so’ dduvute a ‘n cascamentu cuntinuu verso lo Sole ... co’ qquella velocità camminono e cascono... camminono e cascono e ccucì je girono ‘ntornu
... Non è che ‘stu cascamentu cuntinuu
m’eva schiaritu tantu lu cervellu e... come se c’éssi avutu ‘n lampu de ggeniu j’ho dittu...
A Zzichi’... a mme mesà che ‘lle bbardasce se je famo l’addimannu ce stanno!
...
E mmo’ che c’entra... mancu le conosci?
... No... ma è ttre qquarti d’ora che je ggiramo
‘ntornu a ‘qquelle... dicemo anche ‘llitticamente... e sse qquillu che mm’hai dittu è vvero...
je stemo a ccasca’ cuntinuamente addossu e... non hannu fatto mancu ‘na mossa!
... ???

 


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved