MPC589.com
Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

La Via Lattea

 


 

‘N bo’ de tembu fa… co’ Zzichicchiu e ‘n andru amicu erimo annati su ppe’ l’osservatoriu
de Santu Rasimu e stavamo a ggustacce la vorda celeste. Se vedevono ‘n saccu de stelle
ma tirava ‘na strina che tte la sintivi pe’ ll’ossa... nonostante tuttu Zzichicchiu ‘nsistiva ‘mperterritu
a ‘mparacce ‘n saccu de cose ‘stronommiche... Tutti quill’astri che stete a vvede’...Sirio... Procione...
Capella... Aldebaranne... Arturo... fanno parte de la galassia nostra ch’è la Via Lattea...
se chiama ccucì perché ‘n tembu a l’antichi je paréa ‘na svordicata de latte. Secondo lu mitu
se dice che Ercole quann’era picculu... mentre steva a ppoppa’... ha strizzatu ’n bo’ troppu forte
e è schizzatu lo latte de Era fino su lu celu... a ppropositu... vedete quella striscia biancastra
su la vorda celeste... quella è la Via Lattea... e anche noi famo parte de essa!...
L’amicu nostru
lu vedevo ‘n bo’ titubbante... ‘nfatti è ‘ntervinutu e... Finché mme dici che Ercole, pe’ cciuccia’,
pòle ave’ strizzatu le zzucche de Era e j’ha fattu schizza’ lo latte fino a llassù...
ce posso anche créde... ma che nnoi che stemo qqui... me dici che stemo anche dentro
a la Via Lattea che sta lassù... me scombussula tuttu lu comprendoniu!?...
Zichicchiu…
carmu carmu… proseguenno j’ha spicificatu... Caru amicu miu... cerca de capimme...
quanno guardamo quella specie de chiarore biancastru... noi stemo a gguarda’ a lu centru
de la Via Lattea... devi sape’ che è ccome ‘n discu appiattitu co’ ‘n rigonviamentu llà ppe’ mmezzu... tipu ‘n discu volante ma fattu de stelle. Noi ce trovamo da ‘na parte... se po’ di’ sull’ale e...
è ccome se stassimo a gguarda’ verso l’abbitaculu ‘n do’ de stelle ce ne stanno tante de più!... Stemo sembre sussopra ma je stemo da ‘na parte...
e issu… Me pare chiccosa d’ave’ ccapitu... cumunque... ammazzi se cche ffriddu... ciò li fettoni de iacciu... mo’ me vojo mette a ffa’ ddu’ sardi pe’ scallammeli. Io lu guardavo mentre zzombava e j’ho dittu... Ammappete se cche ssardazzipperu che ssì!?... No’ l’éssi mai dittu... t’ha datu ‘na capocciata su ‘n ramu de ‘n pinu che steva
bbassu bbassu... e simurdaneamente t’ha ‘ttaccatu ‘na sòrfa che pressappocu facéa ccucì...
Ahiaiai... ammazzi se qquante stelle... ahiaiai... ammazzi se qquante stelle
...
A ‘llu puntu ho ccercatu de consolallu ‘n bo’ dicennoje...
Amicu miu... nn’hai sintitu che Zzichicchiu cià dittu che vvedemo più stelle quanno guardamo
versu lu rigonviamentu!?... Allora ringrazzia lu celu che non te poli vede’ ‘llu bbernocculu
che tt’è spuntatu su ppe’ la capoccia!?

 


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved