MPC589.com
Lunardinu e li "Misteri" de L'universo

 

by Paolo Casali

 

Tuttu è rrilativu

 

L’andru ggiornu co’ Zzichicchiu semo annati a ppiedi da Terni fino a Poggiu Lavarinu
p’anna’ a ttrova’ ‘n’amica mia ‘strofila che mm’eva ‘nvitatu a ccena.
Me s’era raccomannata tantu d’arriva’ prestu pe’ ddaje ‘na mano armeno pe’ apparecchia’.
Semo partiti tutti pimpanti ma a la fine… semo ‘rrivati stracchi morti che io no’ mm’arcordavo
mancu più de quillu che ero vinutu a ffa’. Me so’ subbitu stravaccatu ‘n mezzu a lu pratu propiu
davanti a ccasa de l’amica mia e… Mo’ me faccio ‘na pennichella e ppe’ ‘n par d’ore
no’ mme mòvo de pezzu
... Zzichicchiu che ppe’ sfasciamme li castillitti è ‘n fenomenu…
m’ha subbitu dittu… A Lunardi’… tu non te ne rendi cuntu… anche se ddormi
non poli mai sta’ fermu
A Zzichi’… lu dici tu… se m’appénnico… io me mòvu sulu
quanno ciò l’incubbi
No’ mm’hai capitu… te volevo di’… che tte pare da sta’ fermu
‘nvece stai a mmòvete a 30 chilometri a lu secondu ‘nzieme a la Terra attornu a lo Sole…
anzi a èsse pignoli… vistu che la Terra ròta anche su sse stessa… a ssecondu de lu momentu
de la ggiornata stai a ‘nna’ quarche ccentinaju de metri ‘n più o in mmeno a lu secondu…
e ppo’ ‘nzieme a lo Sole stai a rrota’ ‘ttornu a lu nucleu de la Via Lattea a 220 chilometri
a lu secondu…e cco’ ‘sta galassia nostra… stai a ‘nna’ verso quella de Andromeda
a 130 chilometri a lu secondu… e ‘nzieme a essa stai a ‘nna’ a 600 chilometri sempre
a lu secondu… verso lu Grande Attrattore e
… j’ho fattu ‘na sbuffata e…
Aho… sì ssempre lu solitu… me stai a ffa’ ggira’ la capoccia… e mmo’ l’incubbi
me vengono senz’andru… ccucì quarche andru muvimentu ‘n più me cce scappa de sicuru

A ‘n certu puntu s’è ‘ffacciata l’amica mia… A Lunardi’… a pparte che ggià semo ‘n troppi
a mmagna’ e ttu te cce si’ pportatu pure l’aiutu ma… che tte pozzi guastatte se cche sfaticatu… vèneme armeno a damme ‘na mano… che stai a ffa’ llì fermu ‘mpalatu come ‘nu struzzu
de bbrocculu... datte ‘na mossa!
... No’ j’ho rispostu male ggiustu perché c’evo paura
che no’ mme ‘nvitava più a ccena… però j’ho fattu…
A lèlla… me fa spècie che cce fai pure la ‘strofila… te paro fermu…
a Zzichi’… dijelu ‘n bo’ tu se qquantu muvimentu che stò a ffa’!?

 

 


Ascolta dalla voce dell'autore
Fase Lunare di oggi
La Luna oggi


Tempo Siderale Locale:
  Andre Vite
  Aria e Inquinamentu
  Asteroidi
  Astrofili
  Banghe e Cranche
  Celu che rrota
  Eclisse de sole
  Eistainne e la relativita
  Equinozzi e sostizzi
  Fine de lu monnu
  Forza Inerzia
  Foto Stronommiche
  Galilei e la teoria
  L’oroscopata
  La meridiana dell'Itisse
  La miridiana e l'orologgio
  La gravidazione niversale
  La miridiana
  La prima legge de kepleru
  La seconda e la terza
  La vorda celeste
  L'aleboppe
  Le costellazioni
  Le fasi lunari
  Le macchie solari
  Le Stelle
  Le Stelle cadenti
  Le stelle comete
  Li neutrini
  Li buchi neri
  Li fusi orari
  Lo sole nostru
  Lo sproverbia' co' lu tempu s'attacca
  L'osservatoriu
  Lu piccu de le Leonidi
  Lu Star Party
  Lu bene niversale
  Lu bigghe banghe
  Lu calendariu
  Lu Parallasse
  Lu pendulu de focolle
  Lu planetariu
  Lu strofilu
  Lu stronumu e lu strolugu
  Lu telescopiu
  Lu zodiaco
  Lujo 1969
  Mo ve ne dico quattro
  Nove e Supernove
  Orbite Ellittiche
  Pasqua arda e bassa
  Santu Rasimu de Cesi
  Sò ccarri o...sò Orse?
  Tuttu rilativu
  Via Lattea
 © 1620-2012 mpc589.com - All rights reserved